top of page
คอร์ส Online ตีโจทย์ปัญหา คณิตป4 +หนังสือEbook

คอร์ส Online ตีโจทย์ปัญหา คณิตป4 +หนังสือEbook

SKU: A0004
  • สิ่งที่ได้ ฝึกการวิเคราะห์โจทย์แบบเข้าใจง่าย ใช้ในชีวิตได้จริง 

  • เฉลยและอธิบายอย่างละเอียด ทำให้โจทย์คณิตเป็นเรื่องกล้วยๆ

  • ระดับความยากจะอัพเวลตามผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียน self review ได้ง่าย

  • ทำที่ไหน ตอนไหนก็ได้ สะดวกดูซ้ำได้

 

Package ประกอบด้วย

  • วีดิโอลิงค์ ดูกี่รอบก็ได้ อายุ 180 วัน

  • หนังสือตีโจทย์ปัญหาสีสรรค์สวยงาม

  • หรือรับเอกสารเป็น E-book เพื่อความสะดวก

 

เนื้อหา ประกอบด้วย

  • หนังสือ แถม